politeísme


Si entrem a analitzar la naturalesa de la religió agipte . Podem arribar a preguntarnos si era monoteísta o politeísme encara que preguntar sembla absurda consideram la multitud de divinitats que componen pantao egipci i sense enbargo els egiptòlegs han discutit des de fa mes de un segle aquest problema.
existeixen diverses opinions com la de erik hornung que es proponen una explicació a la aparent contradicció que existeixen entre un pateon format per múltiples deus i els nombrosos documents que pareixen referirce a la existència de un deu unic
http://www.egiptologia.com/religion-y-mitologia/63-estudios-sobre-dioses-concretos/398-aton-politeismo-y-monoteismo.html
http://www.egiptologia.com/images/stories/religion/dioses/aton/akhenaton.jpg
http://www.egiptologia.com/images/stories/religion/dioses/aton/akhenaton.jpg
Daniel.G.S
http://www.egiptologia.com/images/stories/religion/dioses/aton/akhenaton.jpg