El codi de lleis promulgat per Hammurabi al començament del seu regnat ( 1792-1750 aC.} és un dels cossos legislatius més complets que es coneixen a Mesopotàmia. El text es grava en una estela de diorita, a la part superior de la qual apareix reproduït el cèlebre monarca babilònic en el moment de rebre del déu solar Samas l' encàrrec d'escriure "la llei de la terra". La famosa estela, conservada al Museu du Louvre, fou descoberta al començament d'aquest segle a Sus a, ciutat a la qual havia arribat en qualitat de trofeu de guerra durant les lluites entre elamites i babilonis. Les lleis d'Hammurabi expressen tot el rigor i la severitat d'unes institucions coercitives, per tal de preservar de totes passades l'autoritat i l'ordre social de l'estat, que no vaci1. vacil·len a aplicar la "llei del talió" i la pena de mort als delictes comes os, en particular, per les classes menys afavorides. La mostra de lleis que recollim aquí és prou eloqüent sobre la noció i la categoria del càstig aplicat a les distintes classes socials, que difereixen considerablement d'acord amb el rang de la víctima.
195: Si un fill colpeja el seu pare, se l' amputarà la ma.
196: Si un senyor destrueix l'ull d'un membre de l’aristocràcia, es destruirà el seu ull.
197: Si trenca l'os d'(un altre) senyor, se li trencarà el seu os.
198: Si destrueix l’ull d'un plebeu o trenca 1'os d'un plebeu, pagarà una mina de plata. 199: Si destrueix l'ull de l'eslau d'un senyor o trenca l'os de l'eslau d'un senyor, pagarà la meitat del seu valor.

200: Si un senyor desprèn d'un cop una dent d'un senyor del seu mateix rang, se li desprendrà d'un cop una de les seves dents.
201: Si la dent despresa pertany a un plebeu , pagarà un terç; de mina de plata.
202: Si un senyor colpeja la gaita d'un senyo que és superior a el/, serà assotat a 1 assemblea seixanta (vegades) amb un fúet de cua de bou
203: Si un membre de l’aristocràcia colpeja la gaita d'(un altre) membre de l’aristocràcia del seu mateix rang, pagarà amb una mina de plata.
204. Si un plebeu colpeja la gaita d'un altre) plebeu, pagarà deu sicles. de plata.
205: Si 1 'eslau d 'un senyor colpeja la gaita d'un membre de l’aristocràcia, se li amputarà l'orella.
206: Si un senyor colpeja (un altre) senyor en una baralla i el fereix, aquest senyor jurarà: "No el vaig colpejar delibera
dament", i pagarà també el metge.
207: Si mor a causa del seu cop, jurarà (com abans), i si era un membre de 1 'aristocràcia, pagarà mina mina de plata.
208: Si era membre de la plebs, pagarà un terç de mina de plata.
224: Si un cirurgia veterinari porta a terme una operació d 'importància en un bou o en un ase, i salva (la seva) vida. l'amo del bou o de 1 'ase donarà al cirurgia un sicle de plata com a pagament.
225: Si porta a terme una operació d’importància en un bou o ase i causa (la seva) mort, donarà al propietari del bou o de l'ase un quart del seu valor.
226: Si un marcador esborra la marca d’un esclau aliè, es donarà mort a aquest senyor i se l’emparedarà a la seva porta; el marcador jurarà “ No ho vaig destruir sabent-ho”, i quedarà en llibertat.external image intro.gif


http://www.educa.madrid.org/web/cp.gloriafuertes.meco/image/leyes.jpg
http://www.educa.madrid.org/web/cp.gloriafuertes.meco/image/leyes.jpg

informació treta de la següent pagina web educativa:
http://www.xtec.es/~msolana/tot/mesopotamia/mesopot.html

Fet per:
Mireia