Inanna

Inanna fou la deessa tutelar d'Uruk a Sumer des d'abans del 3000 aC. Se la considera la deessa sumèria de la libido, la guerra i, en el seu aspecte astral, se la identifica amb el planeta Venus. Esposa del déu Dumuzi.
Sembla ser l'antecessora de moltes divinitats similars, com Ishtar, Venus o Afrodita. Va descendir a l'infern o inframón
http://costasmaritimas.files.wordpress.com/2009/11/inanna1.jpg
http://costasmaritimas.files.wordpress.com/2009/11/inanna1.jpg
Daniel G.S