IMPERI SUMMERI

Els registres escrits són els que confirmen que els sumeris no eren un poble d'origen indoeuropeu ni semita. Així ho demostra la seva llengua de tipus aglotinant, amb similituds constructives amb el basc i el georgià.

El màxim poder polític de Sumer era el rei. Tenia sota els seus peus molts de funcionaris. El rei era poder legislatiu, executiu, judicial i un déu. Els funcionaris se suïcidaven quan moria ell, però aquesta pràctica s'acabà abandonant.

Els sumeris foren astrònoms i astròlegs experts. A més, inventaren la clepsidra, un rellotge d'aigua molt usat desprès a l'Antiga Grècia. La medicina sumèria també és important. Els sumeris també coneixien la geometria, però no en sabien tant com els egipcis.

Els sumeris van crear l'escriptura cuneïforme i fundaren escoles d'escribes (edubba). A més, foren els inventors del diccionari, però només de substantius. A les escoles només hi assistien els fills de les famílies riques. L'escola estava dirigida pel «Pare de l'escola», els alumnes eren coneguts com a «Fills de l'escola», i els ajudants (de dibuix i del fuet, per exemple) s'anomenaven «Germans de l'escola».

Tret de la Viquipèdia