external image Bedu%C3%AFns.jpg

Els Beduïns

Els beduïns són nòmades que viuen als deserts del Nègueb, Sinaí, Sàhara i altres regions del Nord d'Àfrica. El nom beduí ve de l'àrab badawwi, que vol dir "nòmada del desert".
Tradicionalment, els beduïns s'organitzaven en tribus, cada una liderada per un xeïc. Solien tenir ramats de camells, cabres i ovelles, i es movien constanment en cerca de pastures. Eren coneguts també pels seus preuats cavalls i la seva habilitat com a genets. Durant molt de temps, fins ben entrat el segle XX, els beduïns es van oposar a la influencia d'altres governs i administracions.

Vestit

Els beduïns, per suportar la calor extrema del desert, utilitzen roba lleugera, túniques que permeten la circulació de l'aire i llibertat de moviment, proporcionant protecció contra el sol i la sorra. Els seus vestits es dissenyen per cobrir el cos sencer llevat de la cara, mans i peus.external image beduin.jpg
El vestit principal per als homes és el thawb de cotó blanc o la túnica gris. A sobre de la túnica, els homes porten mantells de seda llarga o jaquetes de cotó anomenades kirbs. Les jaquetes estan obertes per davant i porten fermalls de cuir.
Podríem dir, però, que amb la calor que fa al desert, per una banda es protegeixen del sol i la sorra, però per una altra tenen encara més calor! Doncs, resulta que al portar roba, en comptes d'anar gairebé despullats, el que passa és que la roba actua d'aïllant. Això vol dir que com que hi ha un teixit que s'interposa entre la calor i el cos, aquest tarda més en escalfar-se.
Però, llavors podríem dir: si la roba funciona com a aïllant, que es vesteixin com els esquimals. Doncs, així resultaria que tanta roba i tan ajustada al cos, els faria suar més ràpid i no hi hauria transpiració. Aquest és un problema perquè necessiten economitzar la major part d'aigua que hi ha al cos i suant tant es deshidratarien molt aviat.
La roba en un lloc com el desert, ha de facilitar l'evaporació de la suor de la pell, però rendir amb un màxim d'aïllament. És per això que les túniques són lleugeres i folgades.external image pd609823.jpg
Per altra banda, la roba blanca, com les túniques dels beduïns, reflecteix més radiació, i si va millor, en indrets amb temperatures tan elevades, tots els pobles que viuen al desert haurien de portar roba de color blanc. Doncs, resulta que els tuareg, un altre poble que viu al desert, van vestits de color blau, fins i tot se'ls coneix com els homes blaus. Sembla, per tant, que el color no és tan important.Mabel